Obrázok-Názov Bezbariérové centrum
Zastúpenie v medzinárodných organizáciách


ICTA-EUR
AAATE   Národný kontakt
EDeAN   Národný kontakt
EDeAN politika a legislatíva
EDeAN Biela kniha

Logo Bezbariérového centra


Aktuality


Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S do konca roka 2013 Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013.


Rada ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami a Štatút rady
Zákon o vys. školách 131/2002 - s účinnosťou do 31_8_2013


Predchádzajúce aktivity


GATEWAY Užitočná stránka
AAL Services in Middle and East Europe - The International ConferenceObrázok - Červená navigačná šípka  Kontakt    Obrázok - Červená navigačná šípka  Profil a poslanie    Obrázok - Červená navigačná šípka  Služby    Obrázok - Červená navigačná šípka  Projekty    Obrázok - Červená navigačná šípka  Technológie dostupné v centre    Obrázok - Červená navigačná šípka  Legislatíva    Obrázok - Červená navigačná šípka  Napíšte nám    Obrázok - Červená navigačná šípka  Informácie o technológiách    Red arrow  Naši sponzori   
Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta
Slovenská vlajka
Anglická vlajka
mail to: administrator