Logo Bezbariérového centra
PROFIL A POSLANIE
Slovenská vlajka Anglická vlajka

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach bolo zriadené rektorom Technickej univerzity v Košiciach ako špeciálne pedagogické pracovisko dňom 1. júla 2000 a je výstupom TEMPUS Phare projektu. Má sídlo na TU v Košiciach a jeho pôsobnosť je nielen na Technickej univerzite v Košiciach, ale aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Zúčastnené inštitúcie v projekte

  • Univerzita P. J. Šafárika, Košice
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice
  • SIVA, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano (I)
  • University of Bristol, Bristol (UK)

BBC poskytuje informácie o možnostiach podpory zdravotne postihnutých študentov pred nástupom na štúdium a počas štúdia.

Hlavné úlohy

  • poradenstvo v technickej oblasti
  • podpora technickými prostriedkami počas štúdia, tréning pre používanie špeciálnej techniky vrátane softvérov
  • metodická a organizačná pomoc prre študentov so zdravotným postihnutím pred a počas univerzitného štúdia
  • poskytovanie informácií a poradenské služby pre verejnosť a učiteľov

 Obrázok - Červená navigačná šípka Kontakt 

 Obrázok - Červená navigačná šípka Profil a poslanie 

 Obrázok - Červená navigačná šípka Služby 

 Obrázok - Červená navigačná šípka Projekty 

 Obrázok - Červená navigačná šípka Technológie dostupné v centre  

 Obrázok - Červená navigačná šípka Legislatíva 

 Obrázok - Červená navigačná šípka Podporné technológie 

 Red arrow Podporili nás 

 Obrázok - Červená navigačná šípka Úvodná stránka