Aktuality      Projekty a štúdie      O inštitúte      Kontakt      Spolupráca            English

KRENAR

Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR): Hlavným cieľom projektu je preskúmať národohospodárske a regionálne aspekty kreatívnej ekonomiky so zameraním sa na úlohu kreativity v ekonomickom raste SR. Výskumný projekt porporený agentútou APVV sa realizuje v rokoch 2011 až 2012.

... viac informácií

REDIPE

Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE): Cieľom projektu je preskúmať z rôznych pohľadov regionálne aspekty poznatkovej ekonomiky a formulovať odporúčania pre realizáciu rozvojových politík regiónov. Výskumný projekt porporený agentútou APVV bol realizovaný v rokoch 2009 až 2011.

... viac informácií

Anproba

Výskumná úloha „Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov“ bola v rámci tematického štátneho programu výskumu a vývoja „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“ skúmaná Ekonomickou univerzitou v Bratislave a IRaKR v Košiciach. Projekt bol realizovaný v rokoch 2003 až 2005.

... viac informácií

Situačná analýza mesta Košice

Problémovo orientovaná situačná analýza "Mesto Košice v očiach a srdciach jeho obyvateľov" si kládla za cieľ poskytnúť špecifický obraz mesta, vystopovať priebeh jeho rozvojových procesov a jeho zvláštností, a poukázať na budúce progresívne oblasti vývoja z pohľadu obyvateľov Košíc. Štúdia bola realizovaná v rokoch 2002-2004 a slúžila ako podklad pre tvorbu stratégie mesta Košice

... viac informácií

IVKA – integrovaná informačná a vzdelávacia kampaň.

Koordinátorom oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid je Ministerstvo zahraničných vecí, Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

... Plagát o súťaži
Víťazná esej

Ďalšie projekty

Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja TU spolupracuje na viacerých významných projektoch podporovaných z Medzinárodného vyšehradského fondu, Európskeho sociálneho fondu, Slovak Aid, Open Society Fund, VEGA, Nórsky mechanizmus, APVV, atď.

... viac informácií
 
   Š 2002 IRKR TU