Aktuality      Projekty a štúdie      O inštitúte      Kontakt      Linky              English

Slovensko - spolupráca

Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Úrad Košického samosprávneho kraja
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Úrad vlády Slovenskej republiky
SPP-Special Preparatory Programme for Structural Funds in the Slovak Republic

Zahraničie - spolupráca

Bergische Universität Wuppertal
Institut fűr Raumordnung und Entwicklungsplanung, Universität Stuttgart
   © 2002 IRKR TU