Aktuality      Projekty a štúdie      O inštitúte      Kontakt      Linky              English

Inštitút

Technická univerzita v Košiciach
Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja
Němcovej 32
042 00 Košice

Číslo telefónu: 055 - 602 3219

Fax: 055 - 602 3219

Zamestnanci

prof. RNDr. Oto HUDEC, CSc. - riaditeľ

Oblasti záujmu:

 • lokalizačná teória
 • regionálna politika
 • regionálna a priestorová ekonómia
 • regionálne inovačné systémy
 • kreatívne odvetvia
 • strategické plánovanie a prognózovanie

Číslo telefónu: 055 - 633 0983

E-mail: Oto.Hudec@tuke.sk

Ing. Anna BILÁ, PhD.

Oblasti záujmu:

 • regionálna politika
 • environmentálna politika
 • územné plánovanie
 • geografické informačné systémy

Číslo telefónu: 055 - 602 3219

E-mail: Anna.Bila@tuke.sk

Ing. Peter BURGER, PhD.

Oblasti záujmu:

 • regionálna politika
 • štrukturálne fondy
 • investičné prostredie
 • inovácie a klastre
 • projektový manažment

Číslo telefónu: 055 - 602 3309

E-mail: Peter.Burger@tuke.sk

Externí spolupracovníci

   © 2002 IRKR TU