Alma mater

10 rokov fungovania CPPS pri TUKE

CPPS má jedinečný primát v rámci existujúcich košických univerzít – ako prvého odborného poradenského pracoviska, ktoré na inštitucionálnej báze začalo poskytovať bezplatné odborné služby vysokoškolským študentom – klientom centra.

viac »

Prevencia

Pozývame Vás na mimoriadne obľúbený, tento raz už 11. ročník víkendovo-relaxačného pobytu – „Horám áno – drogám nie“. Všetci, ktorí majú záujem o pobyt v Tatranskej Lomnici sú srdečne pozvaní. Cieľom pobytu je okrem aktívneho trávenia voľného času v zdravom prostredí, oddychu a relaxu rozvíjať porozumenie a medzigeneračnú solidaritu. Pobyt sa uskutoční v dňoch 18. – 20. 10. 2018. Prihlášku podávajte do 10. 09. 2018.

viac »

Žiť – to chce veľkú odvahu! Prevenciou a liečbou návykových ochorení sa u nás zaoberá množstvo odborných inštitúcií. V prípade núdze sa môžete, okrem CPPS pri TUKE zameraného na preventívnu prácu, obrátiť o pomoc na nasledovné pracoviská.

viac »

Sponzorstvo

CPPS patrí k neziskovým preventívnym zariadeniam, a na svoju činnosť si musí zadovážiť finančné prostriedky v podmienkach nie príliš pozitívne orientovanej trhovej ekonomiky.

viac »