Informácie pre študentov

Dec 30, 2010   //   by admin   //   pre študentov  //  No Comment

 • Pozor! Zmena! Spôsob prihlasovania sa na stretnutie s odborníkmi v prípade pomoci sa mení. Individuálnej poradenskej pomoci predchádza mailový alebo telefonický kontakt klienta (vstupný rozhovor, informácie, dohodnutie termínu stretnutia)
  Kontakt aktuálne
 • Pozývame Vás na ďalší ročník víkendovo-relaxačného pobytu – „Horám áno – drogám nie“. Všetci, ktorí majú záujem zdravo a zmysluplne stráviť svoj voľný čas v Tatranskej Lomnici sú srdečne pozvaní. Uvedený pobyt korešponduje s európskym dňom solidarity a medzigeneračnej spolupráce. Jeho cieľom je rozvíjať porozumenie medzi mladými a staršími prostredníctvom vzájomných stretnutí. Pobyt sa uskutoční v dňoch 26. – 27. 4. 2018. Prihlášku podávajte do konca marca 2018.
  Kontakt ukončené
 • CPPS TUKE aj touto cestou hľadá tých vysokoškolských študentov, ktorí na ZŠ alebo SŠ pracovali ako PEER (rovesnícki poradcovia) v skupine. Ak máte záujem o túto prácu, prípadne ďalšie vzdelávanie, kontaktujte nás.
  Kontakt aktuálne
 • V rámci Svetového dňa zdravia, ktorý pripadá na 7. apríl pripravujeme informačnú kampaň pod názvom – Zachovanie zdravia vysokoškolských študentov (prvé stretnutie sa uskutoční 6. 4. 2018, o 15, 00 hod. v priestoroch CPPS, druhé stretnutie sa uskutoční 10. 5. 2018, o 16, 00 hod. v priestoroch CPPS, tretie stretnutie sa uskutoční 4. 6. 2018, o 15, 00 hod. v priestoroch CPPS). Počet miest je obmedzený, lektorovať budú prizvaní odborníci z praxe.
  Kontakt ukončené
 • CPPS v spolupráci s o.z. Humanistic Košice, Fakultou humanitných a prírodných vied PU Prešov, Katedrou spoločenských vied TUKE pripravujú v rámci 10 r. výročia fungovania CPPS TUKE medzinárodný zborník odborných prác pod názvom – Kvalita života a zodpovedné – nerizikové správanie. Prihlášky a príspevky zasielajte do konca mája 2018.
  Kontakt ukončené
 • Dávame do pozornosti poslucháčom TU v Košiciach, ktorí absolvovali sociálno-psychologické výcviky na možnosť príjemného a zmysluplného trávenia voľného času v priestoroch Filia n.o., Trieda SNP 3, Košice.
  Kontakt aktuálne
 • Odborné podujatie „Prevencia na VŠ ako súčasť adiktologickej praxe“. CPPS pri TUKE pripravuje pre pozvaných odborníkov medzinárodné kolokvium, ktoré sa bude konať v rámci aktivít Týždňa boja proti drogám, v treťom novembrovom týždni 2018. Aktuálne termíny, pozvánka a prihláška budú zverejnené na webe.
  Kontakt aktuálne
 • Aktualizácia knižnej publikácie. Pre všetkých, ktorí majú záujem prispieť svojimi podnetmi do publikácie, ktorá bude mať charakter výkladového slovníka: Drogové závislosti – pojmy a slangové výrazy, aby tak urobili do konca roka 2018.
  Kontakt aktuálne
 • Každoročne pripravujeme ďalšie kolo sociálno-psychologických výcvikov. Záujemcovia z radov poslucháčov TUKE majú príležitosť prihlásiť sa na tento výcvik písomnou prihláškou do konca septembra 2018, aby sa prvé stretnutie mohlo realizovať už v mesiaci október 2018.
  Kontakt aktuálne
 • V miestnostiach CPPS je umiestnená stála výstava výtvarných prác poslucháčov FU TUKE. Všetci, ktorí majú záujem navštíviť výstavu, sú srdečne vítaní.
  Kontakt aktuálne
 • Od roku 2010/11 je na stránkach CPPS spustená interaktívna rubrika „Môj názor“. Očakávame, že návštevníci webovej stránky CPPS TUKE, budú ochotní podeliť sa so svojimi skúsenosťami, zážitkami, postojmi, názormi i starosťami z predmetnej oblasti.
  Kontakt aktuálne
 • Prieskum – rizikové správanie študentov technickej vysokej školy. Aj v roku 2018 budú pracovníci CPPS zisťovať prevalenciu fajčenia tabakových cigariet a pitia alkoholu vo vybraných skupinách vysokoškolských študentov (LS, ZS). Vypĺňanie dotazníkov bude prebiehať v e-podobe. Vopred ďakujeme všetkým za pravdivé a úprimné výpovede. Termíny spustenia elektronického opytovania budú aktualizované na web stránke CPPS.
  Kontakt aktuálne
 • Pozývame Vás na mimoriadne obľúbený, tento raz už 11. ročník víkendovo-relaxačného pobytu – „Horám áno – drogám nie“. Všetci, ktorí majú záujem o pobyt v Tatranskej Lomnici sú srdečne pozvaní. Cieľom pobytu je okrem aktívneho trávenia voľného času v zdravom prostredí, oddychu a relaxu rozvíjať porozumenie a medzigeneračnú solidaritu. Pobyt sa uskutoční v dňoch 18. – 20. 10. 2018. Prihlášku podávajte do 10. 09. 2018.
  Kontakt aktuálne
 • V rámci – Dňa otvorených dverí na TUKE, pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o témy spojené s DZ, aktivitami primárnej prevencie na vysokej škole môžu porozprávať s ochotnými odborníkmi v priestoroch CPPS TUKE.
  Kontakt aktuálne

Leave a comment

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode