Pomoc

Prevenciou a liečbou návykových ochorení sa zaoberajú nasledovné inštitúcie. V prípade núdze sa môžete, okrem CPPS pri TUKE, obrátiť o pomoc.

 • Linka dôvery Košice 055/ 622 2323, 055/ 644 115
 • Linka pomoci gamblérom 0800 800 900 (pondelok – piatok: 9,00 – 17,00 hod.)
 • Centrum pre liečbu drogových závislostí, Skladná ul. č. 2, 040 01 Košice, 055/6222848, fax: 055/6252361, email cpldz.kosice@gmail.com, www.cpldz-kosice.sk
 • Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice, 055/6719 359
 • Psychosociálne centrum, Južná trieda 23, 040 01 Košice, 055/671 93 59
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice, 055/622 6615
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29,Košice, 055/6321838
 • Centrum poradensko-psychologických služieb a prevencie, Zuzkin Park 461/10, Košice 055/7871611
 • Liečebno-výchovné sanatórium, Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca, 055/685 5174
 • Krízové centrum, Praemium-Permansin,s.r.o, Poliklinika Nad jazerom, Spišské nám. 4, 040 12 Košice, 055/67 412 40
 • Krízové centrum ADCH, Alejova 2, 040 01 Košice, 055/642 0004
 • Pomoc obetiam násilia, Kmeťova 20, 040 01 Košice, 055/62 529 29
SOS pre bezdomovcov
(volajte v pracovných dňoch od 17.00 – 22.00 hod. – platí pre Bratislavu.
Pozor! Linka nenahrádza sanitku ani políciu).
V Košiciach volajte na tiesňové linky polície – 158, záchrannej zdravotnej služby – 155, integrovaného záchranného systému – 112, linku záchrany „kým príde lekár“
0907 733 388

0850111313

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode