Organizačná štruktúra

CPPS je zaradené do siete celoškolských pracovísk TUKE. Vystupuje ako účelové, celouniverzitné pracovisko, organizačne spadajúce pod úsek vzdelávania od februára 2008.

Riadi ho koordinátor, menovaný riaditeľom sekcie VŠ Ministerstva školstva, na návrh rektora TUKE. Túto funkciu zabezpečuje PhDr. Račková Mariana, PhD.

Koordinátor je zároveň členom Poradného zboru pri KCPPS v Bratislave, ktoré bolo zriadené MŠ dňa 27.1.1997, ako centrálne rezortné pracovisko, kompetentné koordinovať činnosť protidrogových a poradenských služieb pre VŠ.

Odborné poradenské služby sú v súčasnosti zabezpečované 2 odbornými pracovníkmi.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode