Toto je miesto realizácie projektu z Európskeho štrukturálneho fondu regionálneho rozvoja

Vytvorenie a podpora technológií v diagnostike súčiastok a uzlov počítačovou tomografiou.

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“

Ciele projektu
Dobudovanie laboratória pre nedeštruktívnu kontrolu a meranie tvarovo zložitých súčiastok na báze počítačovej tomografie so zameraním na podporu aplikovaného výskumu.