English  Slovak

CIT - centrum pre informačné technológie

CIT | Ciele | Pracovníci | Výskumné projekty | Vedecké podujatia | Publikácie

CIT bolo spoločné pracovisko Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Technickej univerzity v Košiciach, zriadené k 1.2.2005 a organizačne začlenené pod Fakultu elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach. Pracovisko sídlilo na ulici Boženy Nemcovej 3 v Košiciach, v budove Ústavu výpočtovej techniky, Technickej univerzity v Košiciach. CIT svoju činnosť ukončilo k 31.3.2014.