foto

Tomáš Kasanický

Som interný doktorand Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied.

Oblasti odborného záujmu

  • multiagentové systémy
  • strojové učenie (klasifikačné a zhlukovacie algoritmy)
  • umelé imunitné systémy
  • roboticke systémy

Výučba

  • Projektový manažment, zimný semester - 5. ročník

Projekty

  • Multiagentové inteligentné riadenie zložitých systémov VEGA 1/9032/02.
  • MARABU APVT-51-01-1602.

Kontakt

  • e-mail: kasanicky@neuron.tuke.sk
  • tel: (+421 55) 602 5120
  • adresa: KKUI FEI, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9/B, 042 00 Košice