foto

Ing. Mgr. Peter Koncz

English Slovak
Som interným doktorandom v odbore hospodárska informatika na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Mojím školiteľom je doc. Ing. Ján Paralič, PhD.. Témou mojej dizertačnej práce je Podpora rozhodovania s využitím aspektovo orientovanej analýzy sentimentu.

Oblasti odborného záujmu

 • Objavovanie znalostí
 • Tvorba webových aplikácií
 • Technológie sémantického webu

Výučba

Aktuálne: Ďalšie:

Projekty

 • 2012-2015 - Metódy analýzy kolaboratívnych procesov realizovaných prostredníctvom informačných systémov (VEGA projekt č. 1/1147/12)
 • 2012 - mine::YourFuture. Projekt podporený Nadáciou Tatra banky v rámci jeho grantového programu Kvalita vzdelania
 • 2011-2014 - TRA-DICE (Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí) - (APVV-0208-10)
 • 2011-2013 - Virtuálne laboratórium hospodárskej informatiky - projekt KEGA (065TUKE-4/2011)
 • 2010-2013 - Informačné technológie pre prenos znalostí (IT4KT) - projekt ŠF EÚ, operačný program výskum a vývoj (ITMS 26220220123)
 • 2009-2010 - HBSC (Health Behaviour in School Aged Children) > tvorba aplíkácie pre spracovanie údajov z dotazníkov a správa procesu tvorby národnej databázy
 • 2010 - Online Banking Reputation Manager. Projekt podporený Nadáciou Tatra banky v rámci jeho grantového programu E-talent

Dalšie odborné aktivity

Kontakt

 • e-mail: peter.koncz@tuke.sk
 • Tel: (+421 55) 602 5122
 • Adresa: KKUI FEI, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9/B, 042 00 Košice
 • Kancelária: Ústav výpočtovej techniky, B. Němcovej 3, č. d. 107
Posledná aktualizácia: 6. október 2011