English  Slovak

CIT - centrum pre informačné technológie

CIT | Ciele | Pracovníci | Výskumné projekty | Vedecké podujatia | Publikácie

Zamestnanci FEI TU Košice

prof. Ing. Ján Paralič PhD. - vedúci pracoviska od 1.2.2005 do 28.2.2013 (tel./fax. 055 602 4128)
Ing. Martin Sarnovský, PhD. - vedúci pracoviska od 1.3.2013 do 31.3.2014 (tel. 055 602 4219)
Ing. František Babič, PhD. - odborný asistent (tel. 055 602 4220)
Ing. Peter Butka, PhD. - odborný asistent (tel. 055 602 4219)
Ing. Peter Bednár, PhD. - výskumný pracovník (tel. 055 602 4219)
Ing. Mgr. Peter Koncz - doktorand FEI TU v Košiciach (tel. 055 602 5122)
Ing. Adela Tusanová - doktorand FEI TU v Košiciach (tel. 055 602 4220)
Ing. Cecília Havrilová - doktorand FEI TU v Košiciach (tel. 055 602 5122)
Ing. Alexandra Lukáčová - doktorand FEI TU v Košiciach (tel. 055 602 4220)
Ing. Gabriel Tutoky, PhD. - výskumný pracovník (tel. 055 602 5151)
Ing. Jozef Wagner, PhD. - výskumný pracovník (tel. 055 602 5151)
Ing. Martin Repka - doktorand FEI TU v Košiciach (tel. 055 602 4220)

Zamestnanci ÚI SAV Bratislava

Ing. Ján Astaloš - výskumný pracovník (tel. 055 602 5123)
Ing. Tomáš Kasanický - výskumný pracovník (tel. 055 602 5120)
Mgr. Jana Kožuchová - výskumný pracovník (tel. 055 602 5123)

Bývalí

Ing. Karol Furdik, PhD. - výskumný pracovník (tel. 055 602 5122)
Ing. František Albert - bývalý výskumník, študent FEI TU v Košiciach
Ing. Lukáč Gabriel - doktorand FEI TU v Košiciach
Ing. Zoltán Ďurčík, PhD. - bývalý doktorand FEI TU v Košiciach
Ing. Michal Raček - bývalý výskumný pracovník za FEI TU v Košiciach
Ing. Marián Babík, PhD. - bývalý výskumný pracovník za ÚI SAV Bratislava
Ing. Peter Smatana - bývalý doktorand FEI TU v Košiciach
Ing. Pavol Jasem - bývalý doktorand FEI TU v Košiciach
Ing. Adrián Tóth - bývalý výskumný pracovník za ÚI SAV Bratislava
Ing. Bartolomej Barra - bývalý doktorand ÚI SAV Bratislava
Ing. Tomáš Darányi - bývalý výskumný pracovník za ÚI SAV Bratislava