English  Slovak

CIT - centrum pre informačné technológie

CIT | Ciele | Pracovníci | Výskumné projekty | Vedecké podujatia | Publikácie

Výskumné projekty

7. rámcový program EÚ
6. rámcový program EÚ Štrukturálne fondy EÚ, operačný program výskum a vývoj
Projekty APVV
Projekty VEGA

Vzdelávacie projekty


EÚ projekt - Erasmus intenzívny program
Projekty KEGA
IBM Faculty Award

Iné projekty

Úloha štátneho programu výskumu a vývoja
5. rámcový program EÚ
Ostatné medzinárodné výskumné projekty
Projekt MVTS
Projekt MZ SR
Projekty študentov podporené nadáciou Tatrabanky