WIKT 2007 - 2nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2007

Hlavná stránka | Výbory | Registrácia | Program | Dôležité dátumy | Zasielanie príspevkov | Miesto konania |

Zasielanie príspevkov

Je možné predložiť rozšírený abstrakt príspevku jedného z nasledujúcich typov:

Rozsah cca. 4 strany

Vo formáte Springer LNCS: doc a LATEX - formát určený pre oblasť Computer Science, pre zborníky a iné mnoho autorské práce

Pre vloženie príspevku použite prosím konferenčný systém (v prípade problémov kontaktujte Organizačný výbor)

Rozšírené abstrakty príspevkov v rozsahu 4 strán v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku budú publikované v zborníku príspevkov z WIKT 2007, ktorý vyjde až po workshope, aby vo finálnych verziách príspevkov bolo možné reflektovať priebeh a závery diskusie k nim počas workshopu.