WIKT 2007 - 2nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2007

Hlavná stránka | Výbory | Registrácia | Program | Dôležité dátumy | Zasielanie príspevkov | Miesto konania |

Program

Štvrtok (15.11.2007)

13:00    Obed (ulica Boženy Němcovej 1, salónik na 1. poschodí, nad veľkou jedálňou)

14:00    Oficiálne otvorenie workshopu (miestnosť B529, Hlavná budova TU v Košiciach, Letná 9, 5. poschodie)
Pozvaná prednáška              
14:05 - 15:00  Michal Laclavík – Tvorba sémantických metadát

15:00 - 15:20   Kávová prestávka (miestnosť B514)

Sekcia A – Ontológie: prax a teória

15:20 - 15:35  Kristína Machová, Jozef Vrana a Martin Džbor – Ontológie v podpore sémantického webu
15:35 - 15:50  Marek Tomša a Mária Bieliková – Adaptívna navigácia v ontológiách
15:50 - 16:05  Jana Pribolová – Kombinácia ontologických jazykov s ďalšími rozvinutými formalizmami
16:05 - 16:20  Emil Gatial a Zoltán Balogh – OntoMap - Mapping Ontolologies to Java
16:20 - 16:35  Marian Babík a Ladislav Hluchý - A Scalable OWL-DL Storage and Inference System

16:35 - 16:50   Kávová prestávka (miestnosť B514)

Sekcia B – Podpora adaptácie a personalizácie v informačnom priestore
16:50 - 17:05  Michal Barla a Mária Bieliková - Využitie technológií webu so sémantikou v personalizovanom vzdelávaní
17:05 - 17:20  Karol Furdík – Prototype of a tool for classification of textual documents in eLearning environment
17:20 - 17:35  Anton Andrejko a Mária Bieliková – Porovnávanie inštancií ontologických konceptov pre potreby personalizácie
17:35 - 17:50  Gabriel Lukáč, Marián Mach a Peter Butka - Návrh metódy pre získavanie informácií o prispievateľoch do diskusných skupín

18:00   Odchod autobusu do Múzea vín v Prešove
18:30 - 22:30   Prehliadka expozície Múzea vín, ochutnávka vín spojená s pohostením
23:00    Predpokladaný návrat do Košíc

Piatok (16.11.2007)
Tutoriál                                
  8:30 -  9:10    Peter Bednár – Sémantické webové služby - WSMO/WSML/WSMX

  9:10 -  9:30  Kávová prestávka

Sekcia C – Sémantické webové služby        
  9:30 -  9:45    Ondrej Habala, Marek Ciglán a Ladislav Hluchý – A Distributed Semantic Repository for Service Oriented Infrastructure
  9:45 - 10:00    Marek Paralič – Invocation in the context of SWS
10:00 - 10:15    Juraj Bartok, Martin Gažák a Andrej Lúčny – Crisis Information System as a Workflow of Web and Grid Services
10:15 - 10:30    Peter Bartaloš a Mária Bieliková – Sémantické webové služby s podporou kolaborácie
10:30 - 10:45    Martin Sarnovský, Peter Kostelník, Ján Hreňo a Peter Butka - Device Description in HYDRA Middleware

10:45 - 11:00  Upútavky posterov
11:00 - 12:00  Sekcia postrov

Sekcia D – Aplikácie znalostných technológií
12:00 - 12:15  Michal Tvarožek a Mária Bieliková – Adaptívna navigácia, prezentácia a vyhľadávanie vo veľkom informačnom priestore webu so sémantikou
12:15 - 12:30  Zoltán Balogh, Ivana Budinská a Ladislav Hluchý – OntoCase - Ontology-based Case-Based Reasoning
12:30 - 12:45  Richard Kováč, Milan Rusko a Marián Trnka – Prozódia v syntéze reči – pravidlové a „data driven“ modely
12:45 - 13:00  Tomáš Kasanický - Využitie algoritmov výpočtovej geometrie pre potrebu klasifikácie
13:00 - 13:15  Peter Butka, Jan Hreňo a Gabriel Lukáč - SAKE Project – Architecture and First Prototype

13:15     Ukončenie workshopu
13:20   Obed (ulica Boženy Němcovej 32, salónik na prízemí vľavo)