WIKT 2009 - 4th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2009

Hlavná stránka | Výbory | Registrácia | Program | Dôležité dátumy | Zasielanie príspevkov | Miesto konania |

Je možné predložiť rozšírený abstrakt príspevku jedného z nasledujúcich typov:

Rozsah cca. 4 strany!

Vo formáte Springer LNCS: doc a LATEX - formát určený pre oblasť Computer Science, pre zborníky a iné mnoho autorské práce

Pre vloženie príspevku použite prosím konferenčný systém (v prípade problémov kontaktujte Organizačný výbor)

Rozšírené abstrakty príspevkov v rozsahu 4 strán v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku budú publikované v zborníku príspevkov z WIKT 2009.