Skip to main content

Matematika 1

Content


Komplexné čísla. Sústavy lineárnych rovníc, matice a determinanty. Polynómy a algebrické rovnice. Funkcie. Elementárne funkcie. Spojitosť a limita funkcie. Postupnosti. Limita postupnosti. Derivácia funkcie. Vety o stredných hodnotách diferenciálneho počtu. Priebeh funkcie. Neurčitý integrál, určitý integrál a jeho geometrické aplikácie.

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - I. ZS

Extent


0P / 3CV

Credits


6

Recommended Literature


- Elektrocnické učebné texty
- Pirč, Džurina,Grinčová: MATEMATIKA 1 (2009)
- Baculíková, Grinčová: MATEMATIKA I - Vzorové neriešené úlohy (2013)
- Džurina, Grinčová, Pirč: Matematika 1 - úvod
- Molnárová, Myšková: Úvod do lineárnej algebry
- Buša, Schrötter: Komplexné čísla
- Skřivánek: Komplexné čísla
- Džurina, Grinčová, Pirč: Matematická analýza 1
- Eliáš, Horváth, Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky

Doplňujúce materiály k cvičeniam určené na samoštúdium, vytvorené v rámci projektu IT4KT, sú na stránke:
http://it4kt.cnl.sk/c/mat/student/01.html

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 21 bodov zo 40 možných
-2 zápočtové písomné práce - 30 bodov
-previerky z domácich úloh -10 bodov
-oprava ktorejkoľvek zápočtovej písomnej práce (prác) (13.-14. týždeň)
-do celkového bodového hodnotenia zápočtu sa započítavajú výsledky z aktuálnej zápočtovej písomnej práce

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Exam:

získanie zápočtu
získanie minimálne 31 bodov zo 60 možných
-praktická (písomná) časť skúšky <= 30 bodov
-teoretická (písomná) časť skúšky <= 30 bodov

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera