Skip to main content

Diplomový projekt I

Content


1. Štúdium problematiky, získavanie zdrojov
2. Analýza problému
3. Tvorba stratégie riešenia, aplikácia zdrojov
4. Identifikácia a prekonávanie kritických bodov pri riešení problému
5. Návrh riešenia
6. Realizácia riešenia
7. Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu

Lecturer


Instructor


Year


Ing. - I. LS

Extent


4 konz / 6 konz

Credits


6

Recommended Literature


podľa odporúčania zadávateľa-vedúceho práce

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Exam:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera