Skip to main content

Grafové algoritmy a diskrétna optimalizácia

Content


01. Definícia Z-transformácie a jej vlastnosti.
02. Spätná Z-transformácia. Použitie Z-transformácie.
03. Základné princípy kombinatoriky.
04. Základné pojmy z teórie grafov a digrafov.
05. Kostry a orientované kostry.
06. Minimálne kostry.
07. Najkratšie cesty. Problém obchodného cestujúceho.
08. Binárne stromy. Kódovanie.
09. Metóda kritickej cesty a jej využitie.
10. Maximálne toky v sieťach.

Lecturer


Instructor


Year


Ing. - II. ZS

Extent


2P / 2CV

Credits


6

Recommended Literature


[1] Nešetřil J.: Teorie grafu. STNL, Praha 1979
[2] Matoušek J.-Nešetřil J.: Kapitoly z diskrétni matematiky. Nakladatelství Karolinum, Praha 2000.
[3] Bučko M.-Klešč M.: Diskrétna matematika. Elfa sro., Košice 2003.
[4] Chartrand G.-Oellermann O. R.: Apllied and Algorithmic Graph Theory. McGrax-Hill, Inc., New York 1993.
[5] Kvasnička, V. - Pospíchal, J.: Algebra a diskrétna matematika. STU, Bratislava 2008.

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 21 bodov z 40 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Exam:

získanie minimálne 52 bodov zo 100 možných

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera