Skip to main content

Modelovanie fyzikálnych procesov

Content


Štúdium základom matematického modelovania vo fyzike: rozmerová analýza, zákony zachovania, odvodenie a riešenie obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc. Príprava jednoduchých programov na riešenie úloh v oblasti modelovania. Príprava a obhajoba projektov.

Lecturer


Instructor


Year


Ing. - I. ZS

Extent


2P / 2CV

Credits


6

Recommended Literature


Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
- programy na cvičeniach <= 25 bodov
- projekt <= 25 bodov
- teória <= 50 bodov

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Exam:

predmet končí klasifikovaným zápočtom

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera