Skip to main content

Diferenčné rovnice a variačný počet

Content


- Niektoré aplikácie obyčajných diferenciálnych rovníc.
- Systémy lineárnych diferenciálnych rovníc a ich aplikácie.
- Diferenčné rovnice.
- Stabilita diferenciálnych a diferenčných rovníc.
- Variačný počet a jeho praktické aplikácie.

Lecturer


Instructor


Year


Ing. - I. ZS

Extent


2P / 2CV

Credits


6

Recommended Literature


Prednášky a cvičenia.

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Exam:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera