Skip to main content

Matematika 2 - HI

Content


- Neurčitý integrál.
- Určitý integrál a jeho geometrické a ekonomické aplikácie.
- Diferenciálne rovnice a ich aplikácie.
- Funkcia viac premenných a jej ekonomické aplikácie.
- Dvojný integrál.
- Číselné rady.

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - II. ZS

Extent


2P / 2CV

Credits


6

Recommended Literature


[1] Grinčová: MATEMATIKA II a jej využitie v ekonómii

- Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 21 bodov zo 40 možných

- zápočtová písomná práca v súčte za 30 bodov (cca 11.-12. týždeň semestra),
- aktivita na cvičeniach maximálne za 10 bodov.

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné riadiť sa pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Exam:

získanie minimálne 31 bodov zo 60 možných

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera