Skip to main content

Bakalársky projekt

Content


Oboznámenie sa s organizáciou práce a postupom pri jej spracovaní
Oboznámenie sa so štruktúrou bakalárskej práce a obsahovými požiadavkami na jej vypracovanie
Individuálna práca konzultovaná a priebežne kontrolovaná vedúcim bakalárskej práce
Písomná prezentácia výsledkov
Ústna prezentácia výsledkov práce

Vedúci BcP: podľa vybranej témy

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - III. ZS

Extent


4 konz / 6 konz

Credits


6 / 12

Recommended Literature


Podľa inštrukcií vedúceho bakalárskej práce
Podrobnejšie informácie týkajúce sa napísania záverečnej práce nájdete na tejto stránke, odkiaľ si môžete stiahnúť aj štandardizované šablóny TUKE pre záverečné práce (Bc., Ing.).

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

splnenie podmienok stanovených vedúcim Bc. práce

Exam:

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera