Skip to main content

Aplikácie diferenciálnych rovníc

Content


Úvod do teórie obyčajných diferenciálnych rovníc. Aplikácie obyčajných a funkcionálnych diferenciálnych rovníc.

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - II. LS

Extent


2P / 2CV

Credits


6

Recommended Literature


Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 21 bodov z 40 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Exam:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera