Skip to main content

Matematicko-počítačové modelovanie

Content


Výpočet objemu molekuly (praktická úloha) aplikáciou vlastností plošného, krivkového, trojného, dvojného a určitého integrálu a vzťahov medzi nimi.

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - III. ZS

Extent


2P / 2CV / 1S

Credits


6

Recommended Literature


Džurina J., Baculíková, B.: Matematicko počítačové modelovanie.

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Exam:

získanie minimálne 36 bodov zo 70 možných

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera