Skip to main content

Bakalárska práca II

Content


1. Zadanie individuálnej témy v súlade s potrebami rozvoja pracoviska alebo v rámci spolupráce s inými pracoviskami regiónu alebo v rámci medzinárodnej spolupráce.
2. Oboznámenie s organizáciou bakalárskej práce a s postupom pri jej spracovaní.
3. Oboznámenie so štruktúrou bakalárskej práce a s obsahovými požiadavkami na jej vypracovanie.
4. Individuálna práca konzultovaná a kontrolovaná priebežne pedagógmi.
5. Písomná prezentácia výsledkov.
6. Ústna prezentácia výsledkov práce.

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - III. LS

Extent


4 konz / 6 konz

Credits


6

Recommended Literature


podľa odporúčania zadávateľa-vedúceho práce

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Exam:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera