Skip to main content

Futbalový turnaj KMTI

Pod záštitou doc. RNDr. Blanky Baculíkovej, PhD. sa uskutoční futbalový turnaj medzi členmi KMTI a študentmi odboru Počítačové modelovanie (2. až 5. ročník) v termíne 25. 05. 2017. Záujemci sa môžu hlásiť u pani docentky Baculíkovej na e-mailovej adrese: Blanka.Baculikova@tuke.sk.

Akcia: Futbalový turnaj KMTI
Termín: 25. 05. 2017
Informácie: doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD. - Blanka.Baculikova@tuke.sk

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera