Skip to main content

RNDr. Anna Grinčová, PhD.

RNDr. Štefan Berežný, PhD.

O mne


Kontakt

miestnosť: N32 624 e-mail: anna.grincova@tuke.sk
telefón: +421 55 602 3246 www:

Konzultačné hodiny

deň: Wednesday čas: 08:00 - 9:30 (po dohode aj v inom čase)

Čo učím

prednášam:
cvičím:

Prílohy


Oznamy


MAT 1- skupiny D1-D10:
Každý študent, ktorý neuspel ani po opravných previerkach, má možnosť prihlásiť sa v MAISe na druhý opravný termín (30.5.2019-8:00-ZP1).
Výsledky predchádzajúcich previerok sa anulujú, bude sa písať previerka bez teórie, iba vybrané príklady z učiva z celého semestra.
Každý, kto získa na tejto previerke aspoň 51%, získa minimálny zápočet-51%.

Výskum


Publikácie


https://epc.lib.tuke.sk/PrehladPubl.aspx

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera