Skip to main content

Matematika 1 - HI - nová

Content


- Funkcia jednej reálnej premennej a jej aplikácie.
- Limita a spojitosť funkcie.
- Derivácia funkcie.
- Aplikácie diferenciálneho počtu.
- Priebeh funkcie.
- Optimalizačné úlohy.
- Exponenciálne modely.
- Úrokovanie.
- Rentový a umorovací počet.
- Finančné toky.
- Základy lineárnej algebry.

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - I. LS

Extent


4P / 3CV

Credits


6

Recommended Literature


[01] Molnárová M.: Matematika I a jej využitie v ekonómii
[02] Grinčová A. - Molnárová M.: Matematika I a jej využitie v ekonómii (zbierka riešených a neriešených úloh)
[03] Šoltés V. - Hudec O. - Penjak V. - Lacková D. - Révészová L.: Matematika I s ekonomickými aplikáciami
[04] Molnárová M. - Myšková, H.: Úvod do lineárnej algebry
[05] Hoffman L. D. - Bradley G. L.: Calculus for business, economics and the social and life sciences

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

Klasifikovaný zápočet:
získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

- 2 zápočtové písomné práce počas semestra - 10, resp. 20 bodov
- 1 hlavná zápočtová písomka za 70 bodov
- oprava ktorejkoľvek zápočtovej písomnej práce (prác) bude v 13. týždni
- do celkového bodového hodnotenia zápočtu sa započítavajú výsledky z aktuálnej zápočtovej písomnej práce

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Exam:

Tento predmet nekončí skúškou.

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera