Skip to main content

Programovanie

Content


1.Životný cyklus programov, programovanie a programovacie jazyky.
2.Program ako implementácia údajových štruktúr a algoritmov v programovacom jazyku.
3.Návrh zložitejších algoritmov a súvisiacich údajových štruktúr.
4.Jazyk štruktúrovaného programovania, základné jazykové konštrukcie.
5.Údajové objekty, operátory, výrazy, priradenia, rekurzia.
6.Štruktúrované údajové typy - polia.
7.Viditeľnosť premenných a podprogramov, odovzdávanie parametrov.
8.Štruktúrované údajové typy, záznamy, uniony, bitové polia.
9.Použitie štruktúrovaných a neštruktúrovaných typov pre návrh údajových štruktúr.
10.Implementácia dynamických údajových štruktúr a dynamické prideľovanie pamäte.
11.Súbory.
12.Princípy modulárneho programovania.

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - I. LS

Extent


2P / 2CV

Credits


6

Recommended Literature


[1] Thomas H. Cormen - Charles E. Leiserson - Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms Third Edition. MIT Press 2009. 1292 s. ISBN 978-0-262-03384-8
[2] HEROUT, P. Učebnice jazyka C : 1. díl. České Budějovice: Nakladatelství KOPP, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7232-363-8
[3] HEROUT, P. Učebnice jazyka C : 2. díl. České Budějovice: Nakladatelství KOPP, 2010. 165 s. ISBN 978-80-7232-367-8
[4] Havlice, Z. - Genči, J.: Počítače a programovanie v jazyku C. elfa, s.r.o., Košice, február 2000.
[5] Chroboczek Martin: Grafická uživatelská rozhraní v Qt a C++, Computer Press - Albatros Media a.s., Brno, 1. vydání, 2013, ISBN 978-80-251-4124-3
[6] Prokop Jiří: Algoritmy v jazyku C a C++, Grada, 3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha 2015, ISBN: 978-80-247-5467-3
[7] Matoušek David: C++ bez předchozích znalostí, Computer Press - Albatros Media a.s., Brno 2016, ISBN: 978-80-251-4640-8

https://www.dropbox.com/sh/1dl0dwdcyc8xw7u/AADnKVxYj-9lYqGf_6H1agira?dl=0

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Exam:

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera