Skip to main content

Numerical mathematics (AI - Externé štúdium)

Content


Function of one real variable. Grafy elementárnych funkcií. Základné vlastnosti. Limita funkcie. Derivácia funkcie jednej reálnej premennej. Numerické riešenie rovníc s jednou neznámou: Grafický odhad riešenia. Metóda polovičného delenia intervalu (metóda bi sekcie). Iteračná metóda a Newtonova metóda. Aproximácia funkcie: Interpolácia. Lagrangeov interpolačný polynóm. Numerický výpočet určitého integrálu: Primitívna funkcia. Určitý integrál. Obdĺžníková, Lichobežníková a Simpsonova metóda. Lineárna algebra: Matice a determinanty. GEM. Hodnosť matice. Sústavy lineárnych rovníc. Frobeniova veta. Numerické riešenie sústav rovníc: Jacobiho iteračná metóda na riešenia sústav LAR. Newtonova metóda na riešenia sústav nelineárnych rovníc.

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - I. LS

Extent


2P / 0CV (externisti)

Credits


6

Recommended Literature


- Berežný Štefan: Numerická matematika, Košice, 2012, ISBN: 978-80-553-1067-1
- Haščák, Pirč : Matematická analýza 1 ( skriptá)
- Brabec, Martan, Rozenský : Matematická analýza 1
- Eliáš, Horváth, Kajan : Zbierka úloh z vyššej matematiky
- Džurina, Grinčová, Pirč : Matematika 1 - úvod
- Molnárová, Myšková : Úvod do lineárnej algebry
- Skřivánek : Komplexné čísla
- Džurina, Grinčová, Pirč : Matematická analýza 1
- Baculíková, Grinčová : Zbierka riešených a neriešených úloh z MA1
- Pirč V., Buša J., Schrotter Š. : Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, Košice 2006. ISBN: 80-8073-633-2
- Daňo I., Ostertagová E. : Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika v príkladoch, Košice,Elfa, 2007
- Olejník, F., Mislivcová, V. : Matematika 1, Elfa, Košice, 2006
- Sedláková, K. : Vektory a matice, VLA Košice, RVS, 1999

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 11 bodov z 20 možných
- zápočtová písomná práca <= 20 bodov

Exam:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
- skúška <= 80 bodov
- semester <= 20 bodov

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera