Skip to main content

Numerical mathematics and Probability

Content


1. Approximate solution of equations with one unknown variable
2. Lagrange interpolation polynomial
3. Least square method
4. Approximate solution of a definite integral
5. Applications of a definite integral
6. Approximate solution of a system of linear equations
7. Approximate solution of a system of non-linear equations
8. Introduction to Probability Theory

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - II. ZS

Extent


3P / 2CV

Credits


6

Recommended Literature


- Berežný Štefan: Numerická matematika, Košice, 2012, ISBN: 978-80-553-1067-1
- Haščák, Pirč : Matematická analýza 1 ( skriptá)
- Brabec, Martan, Rozenský : Matematická analýza 1
- Eliáš, Horváth, Kajan : Zbierka úloh z vyššej matematiky
- Džurina, Grinčová, Pirč : Matematika 1 - úvod
- Molnárová, Myšková : Úvod do lineárnej algebry
- Skřivánek : Komplexné čísla
- Džurina, Grinčová, Pirč : Matematická analýza 1
- Baculíková, Grinčová : Zbierka riešených a neriešených úloh z MA1
- Pirč V., Buša J., Schrotter Š. : Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, Košice 2006. ISBN: 80-8073-633-2
- Daňo I., Ostertagová E. : Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika v príkladoch, Košice,Elfa, 2007
- Olejník, F., Mislivcová, V. : Matematika 1, Elfa, Košice, 2006
- Sedláková, K. : Vektory a matice, VLA Košice, RVS, 1999

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 11 bodov z 20 možných
- zápočtová písomná práca <= 20 bodov

Exam:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
- skúška <= 80 bodov
- semester <= 20 bodov

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera