Skip to main content

Operational Analysis

Content


Úvod do lineárneho programovania.
Kritéria optimálneho riešenia.
Simplexová metóda.
Duálna simplexová metóda.
Dualita v LP.
Dopravná úloha.
Metódy CPM a PERT.
Toky v sieťach - Ford-Fukersonov algoritmus.

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - II. LS

Extent


2P / 2CV

Credits


6

Recommended Literature


- Plesník,J. - Dupáčová, J. - Vlach, M. : Lineárne programovanie, VTEL - Alfa, Bratislava, 1990.
- Gass,S. I. : Lineárne programovanie, Alfa, Bratislava
- Zuchovskij, S. I. - Radčiková, I. A. : Matematické metódy síťové analýzy, SNTL, Praha, 1973
- Cechlárová, K. - Semanišin, G. : Lineárna optimalizácia, PF UPJŠ Košice, 1999.

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 11 bodov z 20 možných
- zápočtová písomná práca <= 20 bodov (9. týždeň)
- opravná zápočtová práca (11. týždeň)

Exam:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
- praktická písomná časť skúšky <= max. 40 bodov
- teoretická časť skúšky <= 40 bodov
- Dosiahnuté výsledky za semester <= 20 bodov

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera