Skip to main content

Operational Analysis

Content


- Introduction to Linear Programming
- Linear Programming Problem in 2 dimensions
- Introduction to Convex Analysis
- Conversions of LPP Forms
- Linear Programming Duality
- Simplex Method
- Dual Simplex Method
- Integer Linear Programing Problem
- Transportation Problem
- Assignment Problem

***
Everything that can be counted does not necessarily count;
everything that counts cannot necessarily be counted. (Albert Einstein)

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - II. LS

Extent


2P / 2CV

Credits


6

Recommended Literature


- Plesník,J. - Dupáčová, J. - Vlach, M. : Lineárne programovanie, VTEL - Alfa, Bratislava, 1990.
- Gass,S. I. : Lineárne programovanie, Alfa, Bratislava
- Zuchovskij, S. I. - Radčiková, I. A. : Matematické metódy síťové analýzy, SNTL, Praha, 1973
- Cechlárová, K. - Semanišin, G. : Lineárna optimalizácia, PF UPJŠ Košice, 1999.

Textbooks and scripts in electronic form are available in the "Attachments" window.

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 11 bodov z 20 možných
- zápočtová písomná práca <= 20 bodov (9. týždeň)
- opravná zápočtová práca (11. týždeň)

Exam:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
- praktická písomná časť skúšky <= max. 40 bodov
- teoretická časť skúšky <= 40 bodov
- Dosiahnuté výsledky za semester <= 20 bodov

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera