Skip to main content

Laboratóriá KMTI

IT4KT

Laboratóriá vznikli s podporou projektu IT4KT (Kód ITMS projektu: 26220220123) na základe podpory Operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Web stránka projektu IT4KT.

Všetky laboratóriá sú vybavené dataprojektorom s plátnom a bielou interaktívnou tabuľou a na ich monitorovanie je využívaný kamerový systém.

LabIT4KT-1: Laboratórium počítačového modelovania.
- Umiestnenie: BN32 612 a BN32 618

 • BN32 612 - časť určená na pravidelnú rozvrhovú výuku.

- Hardvér: 12 počítačov Intel Core i7, 4GB RAM, 1TB HDD
- Operačný systém: Fedora (primárny), Windows 7 (sekundárny prostredníctvom VirtualBox prípadne KVM určený prioritne pre MS Office a programy, ktoré nebežia slobodnom softvéri)
- Softvér: MATLAB vrátane doplnkových balíkov, GNU Octave vrátane doplnkových balíkov, Maxima, OpenMPI, OpenMD, blender, TeXLive, TeXStudio, LibreOffice, Microsoft Office, g++, Eclipse, JabRef

 • BN32 618 - časť určená pre individuálnu výuku.

- Hardvér: 5 počítačov Intel Core i7, 12GB RAM, 1TB HDD, grafická karta NVIDIA GTX 660
- Operačný systém: Fedora (primárny), Windows 7 (sekundárny prostredníctvom VirtualBox prípadne KVM určený prioritne pre MS Office a programy, ktoré nebežia na slobodnom softvéri)
- Softvér: MATLAB vrátane doplnkových balíkov, GNU Octave vrátane doplnkových balíkov, Maxima, OpenMPI, OpenMD, blender, TeXLive, TeXStudio, LibreOffice, Microsoft Office, g++, Eclipse, JabRef. Naviac oproti bežnej učebni obsahujú tieto počítače aj softvér na programovanie v prostredí MS Windows (Delphi) a softvér na tvorbu a testovanie aplikácií na grafických kartách.

LabIT4KT-2: Laboratórium numerickej matematiky.
- Umiestnenie: BN32 701

- Hardvér: 20 počítačov Intel Pentium Dual Core, 1GB RAM, 160GB HDD
- Operačný systém: Fedora 12, Windows XP (po unifikácii softvéru v učebniach ostane už len aktuálna verzia Fedory)
- Softvér: MATLAB vrátane doplnkových balíkov, GNU Octave vrátane doplnkových balíkov, Maxima, OpenMPI, OpenMD, blender, TeXLive, TeXStudio, LibreOffice, g++, JabRef

Servre
- Umiestnenie: Serverovňa BN32 702

Vrámci projektu IT4KT boli na našu katedru dodané 3 servre. Ich primárna úloha je podpora testovania študentov (Cisco), vedecko-technické výpočty (Mathworks HeavyHorse) a zabezpečovanie VPN pripojenia a ukladanie údajov (HP ProLiant).
- Hardvér:

 • Cisco, 2x Xeon E5-2640v2, 16GB RAM, 3x300GB SAS HDD (z toho 2x300GB RAID1 a 300GB scratch), CentOS 7
 • HeavyHorse, 2x Opteron 4386, 32GB RAM, 10.25TB HDD(z toho 2x4TB RAID1 a 2.25GB scratch), CentOS 7
 • HP ProLiant, 1x Xeon E3-1220v2, 4GB RAM, 10TB HDD (2x5TB RAID1), CentOS 7

- Poskytované služby (vačšina služieb je poskytovaná pomcou samostatných virtuálnych servrerov):

 • Testovanie študentov vrámci projetku IT4KT
 • Učebné texty z projektu IT4KT
 • Paralelné výpočty v MATLAB
 • Matematické prostedie SAGE
 • Správa videokamier
 • Úložisko súborov pre laboratóriá
 • Centrálna autentifikácia na počítače v laboratóriách
 • Správa paralelných výpočtov na počítačoch v laboratóriách

- Predmety, ktoré sa vyučujú v týchto laboratóriách:

 • Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika
 • Teória hromadnej obsluhy
 • Operačná analýza
 • Lienárne a kvadratické programovanie
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná štatistika
 • Úvod do TeX-u
 • Aplikácie diferenciálnych rovníc

- Elektronické učebné texty vytvorené v rámci projektu IT4KT:

LabIT4KT-1: Laboratórium počítačového modelovania.
BN32 612 - časť určená na pravidelnú rozvrhovú výuku.

Laboratorium 612 Laboratorium 612 Laboratorium 612

LabIT4KT-1: Laboratórium počítačového modelovania.
BN32 618 - časť určená pre individuálnu výuku.

Laboratorium 618 Laboratorium 618

LabIT4KT-2: Laboratórium numerickej matematiky.
BN32 701 - laboratórium určené na pravidelnú rozvrhovú výuku.

Laboratorium 701 Laboratorium 701 Laboratorium 701

IT4KT

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera