Skip to main content

doc. RNDr. Helena Myšková, PhD.

doc. RNDr. Helena Myšková, PhD.

O mne


Kontakt

miestnosť: N32 616 e-mail: helena.myskova@tuke.sk
telefón: +421 55 602 3247 www:

Konzultačné hodiny

deň: Streda čas: 12:30 - 14:00 ( alebo dohodou)

Čo učím

prednášam:
cvičím:

Prílohy


Oznamy


Skúška bude prebiehať on-line formou dovtedy, kým nebude možné v súvislosti s meniacou sa situáciou ohľadne koronavírusu prejsť na klasickú prezenčnú formu. Termíny budú vypísané v MAISe, prihlasujete sa na ne rovnako ako v minulosti. Miestnosť, ktorá bude priradená k danému termínu, je pri on-line skúške irelevantná. V čase konania skúšky bude na moje webovej stránke zverejnené zadanie, ktoré vypracujete v určenom čase a ktoré budete nahrávať prostredníctvom priloženého linku. Obsah skúšky bude zodpovedať obsahu prednášok a domácich úloh, zmeny sa budú týkať napr. číselných hodnôt. V časti Numerická matematika môžu byť úlohy aj na výpočet integrálu Simpsonovou metódou.

Nový oznam- 12.5.2020- aktualizované 17.5.2020
Objavili sa nejaké nesprávne výsledky v DÚ 5. Veľmi sa ospravedlňujem za ďalšiu zmenu
V úlohe 6a) má byť interval [13,565; 158,4096] v 6b) je výsledok správny. V úlohe 7c) má byť t=7,9369. V úlohe 10 potrebujete kvantil rozdelenia t, ktorý nie je v tabuľkách, dá sa zistiť v MATLABe príkazom tinv(0.9975,15), dostanete hodnotu 3,1737. V úlohe 10a) má byť interval [-0,18236;4,48236].

Na skúške samozrejme nebudú príklady, v ktorých by ste v tabuľkách nenašli požadovanú hodnotu.

Pokyny k skúške 26.5.2020.

Na vypracovanie máte 90 minút+20 minút na skenovanie a odoslanie. V prípade "technických problémov" počas odosielania kontaktuje mailom moju kolegyňu na irena.jadlovska@tuke.sk

POKYNY
1. Na skúšku si pripravte papier rozmeru A4 (čistý hárok, nie linajkovaný) s hlavičkou, ktorá je na webovej stránke predmetu. Ak si neviete hlavičku vytlačiť, opíšete ju.
Použite výrazné pero, najlepšie čierne, aby bol po vytlačení text jasne čitateľný. Na každú stranu je potrebné napísať svoje meno, aby nedošlo k prípadnej zámene s riešením iného študenta.
2. Pod nadpisom TEÓRIA vypracujete teoretickú časť- po poradí, teda 1,2,3,..., píšete len odpovede. Ak neviete odpoveď, k danému číslu napíšete NEVIEM.
3. Na novej strane pod nadpisom PRÍKLADY vypracujete praktickú časť. Každý príklad musí byť očíslovaný tak, ako je to v zadaní. Príklady vypracujete v ľubovoľnom poradí.
4. Vaše vypracovanie nafotíte, resp. oskenujete, vytvoríte z toho JEDEN dokument formátu .pdf (zabezpečte si, aby ste mali možnosť skonvertovať vaše vypracovanie z akéhokoľvek formátu na požadovaný formát, napr. https://topdf.com).
5. Dokument uložíte s názvom PriezviskoMeno.pdf bez diakritiky (dĺžňe, mäkčene,...).
(napr. NovakJozef.pdf)
6.Vyplníte formulár, ktorý bude zverejnený spolu so zadaním skúšky, dokument priložíte a odošlete, najneskôr do 12:50 toho istého dňa.

Výsledky budú zverejnené na MAISe najneskôr do 30.5.2020.
Opravenú písomku zašlem na požiadanie študenta e-mailom.

Upozornenie. V prípade podozrenia z podvádzania bude študent skúšaný formou video-konferencie. Na túto formu skúšky bude študent vyzvaný mailom. Študent je povinný zabezpečiť si internetové spojenie vrátane videa.

Výskum


Publikácie


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera