Skip to main content

RNDr. Štefan Berežný, PhD.

O mne


Hodnotenie učiteľa: Pindex - Štefan Berežný.
Hodnotenie učiteľa: PortalVS - Štefan Berežný.

Kontakt

miestnosť: N32 617 e-mail: stefan.berezny@tuke.sk
telefón: +421 55 602 2447 www: http://people.tuke.sk/stefan.berezny/

Konzultačné hodiny

deň: Utorok čas: 12:00 - 13:30 (resp. napíšte e-mail)

Čo učím

prednášam:
cvičím:

Prílohy


Oznamy


***

V termíne od 22. 01. 2020 do 03. 02. 2020 som na služobnej ceste na KM FEL ČVUT v Prahe v Českej republike.

***

V termíne od 07. 01. 2020 do 13. 01. 2020 som na služobnej ceste na Katedre algebry a geometrie na Prírodovedeckej fakulte, Univerzita Palackého v Olomouci v Českej republike.

***

FEI: Mathematics 1 - Dates of written tests:

(01) 05. 12. 2019 (Wednesday) at 09:00 h. in room N32 613 - Credit Test
(02) 10. 12. 2019 (Tuesday) at 09:00 h. in room N32 613 - Exam (Regular Term) + Repair of Credit Test
(03) 17. 12. 2019 (Tuesday) at 09:00 h. in room N32 613 - Exam (Regular Term + The First Reparative Exam)
(04) 14. 01. 2020 (Tuesday) at 09:00 h. in room N32 613 - Exam (Regular and Reparative)

***

Matematika 1 - Externisti:
Náhradný opravný termín z 1., 2. a 3. zápočtovej písomky bude v stredu 26. 06. 2019 o 09:00 hod. v miestnosti BN32 619.
Kto má záujem o niektorý z opravných termínov, nech mi napíše e-mail do nedele 02. 06. 2019 do 20:00 hod.

***

Matematika 1 - Externisti:
Opravný termín z 1., 2. a 3. zápočtovej písomky bude vo štvrtok 30. 05. 2019 o 08:30 hod. v miestnosti BN32 619.
Kto má záujem o niektorý z opravných termínov, nech mi napíše e-mail do nedele 26. 05. 2019 do 20:00 hod.

***

V termíne od 18. 05. 2019 do 15. 08. 2019 som na zahraničnej služobnej ceste na LIT, JINR v Dubne, Ruská federácia.

***

Matematika 1 - Externisti:
Opravný termín z 1., 2. a 3. zápočtovej písomky bude v piatok 17. 05. 2019 o 11:00 hod. v miestnosti BN32 701.
Kto má záujem o niektorý z opravných termínov, nech mi napíše e-mail do štvrtka 16. 05. 2019 do 12:00 hod.

***

Matematika 1 - seminár:
Zoznam neospravedlnených neúčastí na seminároch z predmetu Matematika 1 v paralelkách A a B sú zverejnené v pdf súboroch v časti Prílohy.

***

Prednáška z predmetu RzM v termíne 26. 11. 2018 (pondelok) - 08:15 - 09:45 h. nebude. Konzultácie v tomto čase bude poskytovať pán doc. RNDr. Ján Buša, CSc. V prípade záujmu o konzultáciu v uvedenom čase kontaktujte e-mailom pána doc. RNDr. Jána Bušu, CSc. Dôvodom zrušenia prednášky je zahraničná služobná cesta.

***

Výsledky z testu z predmetu RzM sú zverejnené v prílohe. Náhradný termín testu z RzM pre študentov, ktorí nepísali test v riadnom termíne bude dňa 16. 11. 2018 (piatok) o 12:30 h. v miestnosti P25. Pre bližšie informácie kontaktujte pána doc. RNDr. Jána Bušu, CSc.

***

V termíne od 22. 06. 2018 do 14. 09. 2018 som na služobnej ceste na LIT, JINR v Dubne, Ruská federácia.

***

V termíne od 03. 02. 2018 do 31. 05. 2018 som na služobnej ceste na Scool of Mathematics, University of Birmingham, Veľká Británia na projekte: Tropical Optimization.

***

V termíne od 06. 01. 2018 do 31. 01. 2018 som na služobnej ceste na KM FEL ČVUT v Prahe v Českej republike.

***

FEI: Mathematics 1 - The last possible exam written test:

(01) 18. 05. 2017 (Thursday) at 09:30 h. in room BN32 612

FEI: Operačná analýza - Opravný zápočet:

(01) 10. 05. 2017 (Streda) o 09:00 hod. v miestnosti BN32 612

FEI: Mathematics 1 - The second reparative exam:

(01) 12. 05. 2017 (Friday) at 09:00 h. in room BN32 612

FEI: Mathematics 1 - Last dates of written tests:

(01) 20. 04. 2017 (Thursday) at 08:00 h. in room BN32 612 - Repair of Second Credit Test
(02) 21. 04. 2017 (Friday) at 09:30 h. in room BN32 612 - Exam Test (The first reparative exam)

FEI: Mathematics 1 - Dates of written tests:

(01) 08. 03. 2017 (Wednesday) at 09:00 h. in room BN32 612 - First Credit Test
(02) 29. 03. 2017 (Wednesday) at 12:00 h. in room BN32 612 - Second Credit Test
(03) 31. 03. 2017 (Friday) at 10:00 h. in room BN32 612 - Repair of First Credit Test and Repair of Second Credit Test
(04) 05. 04. 2017 (Wednesday) at 09:00 h. in room BN32 612 - Exam (Regular Term)
(05) 12. 04. 2017 (Wednesday) at 09:00 h. in room BN32 612 - Exam (The first reparative exam)

FEI: Mathematics 1 - Schedule of Mathematics 1 for foreign students:

(01) 01. 02. 2017 (Wednesday) at 09:00 - 13:00 in room BN32 612 - (5 h.)
(02) 03. 02. 2017 (Friday) at 09:00 - 12:00 in room BN32 612 - (4 h.)
(03) 06. 02. 2017 (Monday) at 09:00 - 13:00 in room BN32 612 - (5 h.)
(04) 09. 02. 2017 (Thursday) at 09:00 - 14:00 in room BN32 612 - (6 h.)
(05) 15. 02. 2017 (Wednesday) at 09:00 - 14:00 in room BN32 612 - (6 h.)
(06) 22. 02. 2017 (Wednesday) at 09:00 - 14:00 in room BN32 612 - (6 h.)
(07) 01. 03. 2017 (Wednesday) at 09:00 - 14:00 in room BN32 612 - (6 h.)
(08) 08. 03. 2017 (Wednesday) at 09:00 - 14:00 in room BN32 612 - (6 h.)
(09) 15. 03. 2017 (Wednesday) at 09:00 - 14:00 in room BN32 612 - (6 h.)
(10) 22. 03. 2017 (Wednesday) at 09:00 - 14:00 in room BN32 612 - (6 h.)

***

V termíne od 06. 01. 2017 do 31. 01. 2017 som na služobnej ceste na KM FEL ČVUT v Prahe v Českej republike.

***

Výsledky z predmetu Repetitórium z matematiky pre študijné skupiny A2 a A4 sú k dispozícii v časti "Prílohy" - Výsledky z RzM.
Študenti, ktorí majú v druhom stĺpci hodnotu 10 a treťom stĺpci hodnotu 0 získali zápočet. V poslednom stĺpci sú uvedené body, ktoré budú prevedené do letného semestra do predmetu Matematika 1. Prípadné reklamácie, pripomienky a otázky mi môžete písať na môj e-mail, resp. môžete prísť osobne v pondelok ráno v čase konzultačných hodín.

***

http://people.tuke.sk/jan.busa.2

Výskum


- diskrétna optimalizácia
- optimalizácia na grafoch s kategorizáciou hrán
- aplikovaná štatistika
- štatistické spracovanie údajov pre Košické letisko
- modely zimnej a letnej údržby letísk

Publikácie


Zoznam publikácií nájdete na stránke knižnice TUKE:
Publikácie - Štefan Berežný

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera