Skip to main content

RNDr. Anna Grinčová, PhD.

RNDr. Anna Grinčová, PhD.

O mne


Kontakt

miestnosť: N32 624 e-mail: anna.grincova@tuke.sk
telefón: +421 55 602 3246 www:

Konzultačné hodiny

deň: Streda čas: 08:00 - 9:30 (po dohode aj v inom čase)

Čo učím

prednášam:
cvičím:

Prílohy


Oznamy


Výsledky všetkých previerok vrátane celkového hodnotenia sú zverejnené v časti Prílohy. Ak má niekto záujem pozrieť si svoju opravenú previerku, osloví mailom svojho cvičiaceho.

Každý študent, ktorý má záujem o opravu ktorejkoľvek previerky, bude o tom najneskôr do 20.5.2020 informovať mňa prostredníctvom mailu anna.grincova@tuke.sk. Napíšete mi, ktoré previerky chcete opravovať (prvú, druhú, tretiu).

Podrobnosti a inštrukcie k termínom opravných previerok dostanú študenti (len tí, ktorí prejavia záujem o opravné previerky) mailom.

INFORMÁCIE K OPRAVNÝM PREVIERKAM:

1. Každý študent má nárok na opravu ktorejkoľvek previerky.
2. Zapisuje sa ale najnovší výsledok. To znamená, že výsledok si môžete aj zhoršiť, pokiaľ sa na opravnú previerku poriadne nepripravíte.
3. Opravné previerky sa budú písať v inom režime ako riadne. Bude to realizované buď prostredníctvom videokonferencie alebo ak sa zmení situácia, osobnou účasťou v škole.
4. Na opravu každej previerky bude stanovený iný termín. To znamená, že každá previerka sa bude písať v iný deň.

Posledná aktualizácia: 12.5.2020

Výskum


Publikácie


https://epc.lib.tuke.sk/PrehladPubl.aspx

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera