Skip to main content

Aplikácie diferenciálnych rovníc

Obsah


Úvod do teórie obyčajných diferenciálnych rovníc. Aplikácie obyčajných a funkcionálnych diferenciálnych rovníc.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - II. LS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 21 bodov z 40 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera