Skip to main content

Bakalárska práca II

Obsah


1. Zadanie individuálnej témy v súlade s potrebami rozvoja pracoviska alebo v rámci spolupráce s inými pracoviskami regiónu alebo v rámci medzinárodnej spolupráce.
2. Oboznámenie s organizáciou bakalárskej práce a s postupom pri jej spracovaní.
3. Oboznámenie so štruktúrou bakalárskej práce a s obsahovými požiadavkami na jej vypracovanie.
4. Individuálna práca konzultovaná a kontrolovaná priebežne pedagógmi.
5. Písomná prezentácia výsledkov.
6. Ústna prezentácia výsledkov práce.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - III. LS

Rozsah


4 konz / 6 konz

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


podľa odporúčania zadávateľa-vedúceho práce

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera