Skip to main content

Bakalársky projekt

Obsah


Oboznámenie sa s organizáciou práce a postupom pri jej spracovaní
Oboznámenie sa so štruktúrou bakalárskej práce a obsahovými požiadavkami na jej vypracovanie
Individuálna práca konzultovaná a priebežne kontrolovaná vedúcim bakalárskej práce
Písomná prezentácia výsledkov
Ústna prezentácia výsledkov práce

Vedúci BcP: podľa vybranej témy

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - III. ZS

Rozsah


4 konz / 6 konz

Počet kreditov


6 / 12

Odporúčaná literatúra


Podľa inštrukcií vedúceho bakalárskej práce
Podrobnejšie informácie týkajúce sa napísania záverečnej práce nájdete na tejto stránke, odkiaľ si môžete stiahnúť aj štandardizované šablóny TUKE pre záverečné práce (Bc., Ing.).

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

splnenie podmienok stanovených vedúcim Bc. práce

Skúška:

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera