Skip to main content

Diplomový projekt I

Obsah


1. Štúdium problematiky, získavanie zdrojov
2. Analýza problému
3. Tvorba stratégie riešenia, aplikácia zdrojov
4. Identifikácia a prekonávanie kritických bodov pri riešení problému
5. Návrh riešenia
6. Realizácia riešenia
7. Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - I. LS

Rozsah


4 konz / 6 konz

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


podľa odporúčania zadávateľa-vedúceho práce

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera