Skip to main content

Diplomový projekt II

Obsah


1. Podrobný návrh riešenia.
2. Revízia rozhodnutí urobených v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
3. Overenie konečného riešenia
4. Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - II. ZS

Rozsah


4 konz / 6 konz

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


1. Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU Bratislava, 2000.
2. ISO 690:1987: Documentation : Bibliographic references. Content, form and structure.
3. ISO 2145:1978: Documentation : Numbering of divisions and subdivisions in written documents.

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera