Skip to main content

Diskrétne dynamické systémy

Obsah


 • Max-plus algebra.
 • Model DDS v max-plus algebre a jeho reprezentácia orbitom.
 • Min-plus algebra.
 • Digrafy a ich využitie pre DDS.
 • Sústavy rovníc a nerovníc v max-plus algebre.
 • Spektrálna teória a stabilita DDS.
 • Periodické chovanie DDS.
 • Robustnosť.
 • Algoritmy.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - I. ZS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Butkovič, P.: Max-linear Systems: Theory and Algorithms, Springer, 2010.
[2] Gavalec, M.: Periodicity in extremal algebras, Gaudeamus, 2004.
[3] Gavalec, M. - Ramík, J. - Zimmermann, K.: Decision Making and Optimization, Springer, 2015.
[4] Heidergott, B. - Olsder, G. J. - van der Woude, J.: Max plus at work: Modeling and analysis of synchronized systems, Princeton University Press, 2005.
[5] Molnárová, M.: Diskrétne dynamické systémy, Technická univerzita v Košiciach, 2015.

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

 1. Zápočtová písomná práca - 15 bodov (10. týždeň výučby)
 2. Projektová práca - 15 bodov (priebežne)

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 36 bodov zo 70 možných

 1. Praktická časť - 30 bodov
 2. Teoretická časť - 40 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera