Skip to main content

Finančná matematika

Obsah


Úrokovanie.
Rentový a umorovací počet.
Obligácie a akcie.
Základy tvorby kapitálového rozpočtu.
Riziko a výnos.
Časové rady.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - III. LS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Pirč, V. - Grinčová, A.: Finančná matematika (on-line verzia 1)
[2] Pirč, V. - Grinčová, A.: Finančná matematika (on-line verzia 2)
[3] Pirč, V. - Grinčová, A.: Finančná matematika
[4] Skřivánková, V. - Skřivánek, J.: Kvantitatívne metódy vo finančníctve, Statis, Bratislava 2001
[5] Grinčová, A. - Ižaríková, G. - Pirč, V.: Časové rady. (on-line verzia)

- Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 21 bodov zo 40 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 31 bodov zo 60 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera