Skip to main content

Hlavné poznatky odboru Aplikovaná informatika a ich využitie

Obsah


Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - II. LS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera