Skip to main content

Matematické metódy pre neurónové siete a časové rady

Obsah


1. Matematické modelovanie neurónových sietí.
2. Neurónové siete vyššieho rádu a ich adaptačné procesy.
3. Asociačné pamäte. Uchovávanie a vyvolávanie informácií.
4. Neurodynamické systémy.
5. Časové rady. Analýza časových radov
6. Predpovede v časových radoch.
7. Základné pojmy teórie fuzzy množín a fuzzy systémov.
8. Fuzzy časové rady a fuzzy neurónové siete.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - I. ZS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


1. Anna Grinčová - Gabriela Ižaríková - Viktor Pirč: Časové rady. 2010. http://web.tuke.sk/fei-km/Casoverady/uLern_Viewer.htm
2. Kvasnička, V. – Beňušková, Ľ. –Pospíchal, J. – Farkaš, I. – Tiňo, P. – Kráľ, A.: Úvod do teórie neurónových sietí. http://ics.upjs.sk/~novotnyr/home/skola/neuronove_siete/nn_kvasnicka/Uvo...
3. Daňo, I. – Ostertagová, E. – Pribiš, J.: Matematické metódy pre neurónové siete a časové rady. EQUILIBRIA, Košice 2011.
4. Daňo, I.: Neurónové siete ako matematické systémy. TU, Košice 2013.
5. Golden, R. M.: Mathematical Methods for Neural Network Analysis and Design. The MIT PRESS, London 1996.
6. Mandic, D. P. – Chambers, J. A.: Recurrent Neural Networks for Prediction. John Wiley and Sons, New York 2011.
7. Sinčák, P. – Andrejková, G.: Neurónové siete 1. a 2. diel.

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 36 bodov zo 70 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera