Skip to main content

Matematicko-počítačové modelovanie

Obsah


Výpočet objemu molekuly (praktická úloha) aplikáciou vlastností plošného, krivkového, trojného, dvojného a určitého integrálu a vzťahov medzi nimi.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - III. ZS

Rozsah


2P / 2CV / 1S

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


Džurina J., Baculíková, B.: Matematicko počítačové modelovanie.

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 36 bodov zo 70 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera