Skip to main content

Matematika 1 - AI

Obsah


Real Function:
- Real Number
- Real Function of One Real Variable
- Elementary Functions
- Limit of Function
- The Derivative

Approximate Solution of a Nonlinear Equation:
- Separation of Roots
- Bisection Method
- Fixed Point Iteration Method
- Newton’s method

Approximation of Functions:
- Interpolation
- The Least Squares Method

The Calculation of Definite Integrals:
- Antiderivative
- Indefinite Integral (Integration Rules, Integration Formulas, Integration by Parts, Integration by the Substitution Method)
- The Definite Integral (Properties of Definite Integrals, Aplication of Definite Integrals)
- Numerical Integration (Newton-Cotes formulas, Rectangular Method, Trapezoidal Method, Simpson’s Method)

Linear Algebra:
- Vector Space
- Matrix
- Determinant
- Systems of Linear Equations
- Numerical Methods for Solving Systems of Linear Equations (Jacobi method, Gauss-Seidel method)

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - I. ZS

Rozsah


3P / 3CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


- Berežný Štefan, Mathematics 1, FEI TU, Košice, 2014, ISBN 978-80-553-1788-5 (Print version)
- Berežný Štefan, Mathematics 1, FEI TU, Košice, 2014, ISBN 978-80-553-1789-2 (Screen version)
- Haščák, Pirč : Matematická analýza 1 ( skriptá)
- Brabec, Martan, Rozenský : Matematická analýza 1
- Eliáš, Horváth, Kajan : Zbierka úloh z vyššej matematiky
- Džurina, Grinčová, Pirč : Matematika 1 - úvod
- Molnárová, Myšková : Úvod do lineárnej algebry
- Skřivánek : Komplexné čísla
- Džurina, Grinčová, Pirč : Matematická analýza 1
- Baculíková, Grinčová : Zbierka riešených a neriešených úloh z MA1

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 11 bodov z 20 možných

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera